BALAK, a.s.

BALAK, a.s. 
sídlo: Kopečná 940/14, 602 00 Brno - Staré Brno

IČ: 25 00 39 17
DIČ: CZ 25 00 39 17

 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4857

Rozhodnutí o přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry

Výpis z obchodního rejstříku

Kontakty

Procházka Martin tel: 777 121 731 
e-mail: prochazka@balak.cz

Kollarovská Zdenka, tel: 733 121 744
e-mail: fakturace@balak.cz

 

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně cenných papírů na zaknihované cenné papíry

BALAK, a.s., IČ: 25003917, se sídlem Kopečná 940/14, Staré Brno, 602 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4857 (dále jen společnost),

tímto podle § 529 občanského zákoníku zveřejňuje rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 3.4. 2014, kterým bylo rozhodnuto o změně formy akcií a přeměně všech cenných papírů vydaných společností na zaknihované cenné papíry. Změna formy a údaj o tom, že akcie společnosti budou vydány jako zaknihované cenné papíry, byly zapsány do obchodního rejstříku dne 14.5.2014.

Společnost tímto vyzývá vlastníky akcií společnosti, aby akcie společnosti odevzdali společnosti v jejím sídle, vždy v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí, pro účely provedení úkonů směřujících k zaknihování. Akcionář současně při odevzdání akcií sdělí společnosti číslo účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, na který mají být akcie společnosti zaevidovány.

JUDr. Petr Holub, člen představenstva